Trình tạo băm trực tuyến

Trình tạo mã băm trực tuyến miễn phí tạo nhiều mã băm bằng cách sử dụng các phương pháp băm khác nhau cho bất kỳ văn bản, chuỗi hoặc mẫu nào. Có mã băm được tạo trực tuyến nhanh chóng, dễ dàng và an toàn.

Trình tạo băm trực tuyến an toàn

So với một số trình tạo băm khác, hash-generator.io cung cấp bảo mật cao hơn cho các mục nhập của bạn:

  • Các mục nhập của bạn sẽ không được lưu và sẽ không được sử dụng theo bất kỳ cách nào khác
  • Việc truyền dữ liệu được bảo mật bằng mã hóa HTTPS
  • Các giá trị của bạn không được xử lý thông qua tham số GET
  • Độ dài mã băm: #### băm 4 bit

Do đó, trình tạo băm này lý tưởng để băm dữ liệu nhạy cảm , chẳng hạn như thông tin thẻ tín dụng, mật khẩu hoặc dữ liệu cá nhân.


Chỉ